Over Olympia´89

Geschiedenis

Halverwege de jaren zeventig werd door fanatieke handballers die vanuit de grotere steden in Oss kwamen wonen en werken, handbalvereniging Havoss opgericht. De handbalvereniging droeg in het begin de clubkleuren geel met rood. De vereniging groeide uit tot een ledenaantal van circa 60 leden.

Behalve binnen het Nederlands Handbal Verbond (NHV) van de afdeling Brabant, werd er in Oss ook gehandbald binnen de Katholieke Plattelandse Jongeren (KPJ). Begin jaren tachtig vond het herenteam van de KPJ-Oss het recreatieve, semi-professionele niveau onvoldoende uitdaging bieden. Onder de naam HSVO ging men ook handballen binnen het NHV. Door de tijd heen nam de samenwerking tussen Havoss en HSVO toe. In 1989 werd deze samenwerking omgezet in de oprichting van één nieuwe handbalverenging Olympia'89. Om de band met de KPJ te behouden werd hier statutair KPJ-Oss aan toegevoegd. Leden van Olympia'89 werden dan ook automatisch KPJ-lid. Ook het damesteam van de KPJ-Oss kwam kort daarna 'over' en ging handballen binnen het NHV. Olympia'89 is thans een vereniging waar men op verschillende niveaus kan handballen, prestatiegericht, maar ook als een fijne sportbeleving en recreatief. Ongeacht het niveau is onze vereniging vooral een vereniging vóór en dóór de leden.

 

Wat kan men doen bij Olympia '89 ?

Samengevat kan ieder (aspirant)lid kiezen uit een aantal mogelijkheden en/of krijgt hij of zij:

 • Een stukje culturele ontwikkeling
 • wat tegenwoordig beter vertaald kan worden als het opdoen van sociale contacten, het verder uitbouwen van sociale vaardigheden en het leren werken binnen teamverband aan een gezamenlijk doel. Hiermee wordt al op een leeftijd vanaf 3 jaar begonnen.
 • Handballen op een recreatieve wijze
 • binnen een competitieverband. Binnen deze competitie is een beperkte keuze voor teams en leeftijd (> 16 jaar), binnen KPJ kring Maas Waal & Meierij.
 • Handbal op een proffesionele wijze
 • binnen de competitie van het Nederlands Handbal Verbond. Hierbinnen is keuze uit diverse teams, waarbij wel leeftijdsgrenzen vastgesteld zijn.

 

Welke activiteiten ontplooit Olympia '89 ?

Naast de handbalsport, worden diverse andere activiteiten georganiseerd. Dit ter ondersteuning van het culturele aspect van onze vereniging.Hieronder staat een greep uit de activiteiten die gedurende het jaar georganiseerd worden.

 • Familiehandbaltoernooi
 • Zeepvoetbal
 • Feestavond
 • Brabantse Combi Tractorpulling Games
 • Jeugdkamp
 • Zeskamp
 • Carnavalsmatinee

 

Wat biedt Olympia '89 voor haar leden?

Naast het sportieve en culturele genot van een jonge en dynamische vereniging biedt KPJ afd Oss/Olympia '89 ook een duidelijk en helder profiel. Sponsoring, fondsenwerving en een gezond en degelijk financieel beleid draagt zorg voor relatief lage contributies. Een heldere organisatie geeft eenieder de mogelijkheid de juiste personen aan te spreken.
Uitstekend gekwalificeerde trainers, zowel externe als interne, dragen zorg voor een kwalitatief goed trainingsniveau. Coachen, die de wedstrijden altijd begeleiden vervolmaken de trainingen en zetten de puntjes op de i.
Voor de opbouw in de trainingen en de afstemming van de trainingen tussen de leeftijdsgroepen en tussen de trainers, wordt gebruik gemaakt van het beleidsleerhandbalplan. Leden die in een andere leeftijdsklasse komen, weten van tevoren, dat de trainingen aansluiten bij zijn/haar niveau.

Alle jeugdhandbal-activiteiten vinden plaats onder de vlag van het NHV afdeling Brabant (Nederlands Handbal Verbond). Hier ligt de supervisie over de competitie en het verloop hiervan. Wij zijn als vereniging gehouden aan de reglementen van het NHV afdeling Brabant.

Het Olympia '89 seizoen kent een binnen- en een buitencompetitie, zaal en veldcompetitie geheten. De zaalcompetitie loopt van oktober tot en met maart. Gedurende deze competitie zijn zowel de trainingen als de wedstrijden binnen.
De veldcompetitie loopt van april tot en met september. Gedurende deze competitie zijn vrijwel alle trainingen en wedstrijden buiten. Gedurende de grote schoolvakantie wordt niet getraind en gespeeld.
De KPJ competitie loopt van september tot en met mei. De wedstrijden vinden altijd buiten plaats, voor de trainingen wordt het buiten- binnen ritme van Olympia '89 gevolgd.
Voor het goed kunnen functioneren stelt onze vereniging voor alle leeftijdsgroepen die daadwerkelijk handballen sporttassen, shirts, broeken en handballen beschikbaar. De seniorenteams krijgen ook de beschikking over een trainingspak. Alle ter beschikking gestelde materialen worden in bruikleen gegeven en dienen na het beëindigen van het lidmaatschap te worden geretourneerd. Voor schoenen (géén zwarte zolen) dient men zelf zorg te dragen.

Voor vragen over specifieke leeftijdgroepen en hun (trainings)activiteiten wordt hieronder een samenvatting weergegeven.

1. Jeugdleden
De allerjongste jeugd (dwergen/micro's) begint op een leeftijd vanaf 3 jaar spelenderwijs te leren met een bal om te gaan. Het spelelement is het belangrijkste, er zijn geen wedstijden.
Voor de iets oudere jeugd (mini's) blijft het spelelement belangrijk, het teamelement gaat een grotere rol spelen. De eerste 'wedstrijden' worden gespeeld. Vanaf de D-jeugd krijgt het wedstrijdelement een steeds belangrijkere rol, de wedstrijden krijgen een "serieuzer" karakter. Zowel de trainingen als de wedstrijden zijn tot en met de mini's altijd binnen. De D-jeugd speelt en traint zowel binnen als buiten
De C-, B-, en A-jeugd strijden in de competitie van het NHV. De wedstrijden worden meestal op zaterdagen gehouden in de regio noord-oost / zuid-oost.Brabant, zowel binnen (zaalcompetitie) als buiten (veldcompetitie). Het vervoer van de jeugdteams wordt verzorgd door de ouders.

2. Olympia '89
Ook de senioren spelen in de competitie van het NHV. Voor de senioren worden de wedstrijden meestal op zondag gepland. Ook de senioren kennen een zaal- en veldcompetitie, dus zowel wedstrijden als trainingen zijn buiten als binnen. Senioren zorgen zelf voor vervoer naar de wedstrijden.

3. KPJ
De KPJ kent afdelingen. Deze afdelingen vallen weer onder een kring. In ons geval zijn wij KPJ afdeling Oss en we vallen onder Kring Maas, Waal & Meierij. De KPJ-competitie wordt binnen de kring gehouden. Wedstrijden worden altijd op zondagmorgen gespeeld en zijn altijd buiten. De KPJ-leden zorgen zelf voor vervoer naar de wedstrijden.

 

Wat verwacht Olympia '89 van haar leden?

Wij verwachten niet meer dan normaal is binnen een vereniging met teams. Samenwerking. Verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de teamgenoten, maar ook ten opzichte van de vereniging. Daarnaast is vooral inzet ook erg belangrijk voor een vereniging met teamsport. Zo ook bij ons.

Van de jeugdteams verwachten wij dat de ouders zich bereid verklaren om zich in te zetten voor het vervoer van 'hun' team. Onze vereniging is namelijk een vereniging voor en door de leden.

Ook van de eigen leden wordt een actieve verenigingsinzet verwacht. De seniorenteams ondersteunen de jeugdteams. Bij de thuiswedstrijden van de jeugd fungeren onze senioren als scheidsrechter. Het verzorgen van de 'tijdwaarneming' bij de seniorenwedstrijden gebeurt door de senioren van op dat moment niet-spelende teams.

Voor clubactiviteiten en fondsenwerving (oud-papier, grote clubactie e.d.) wordt ook inzet van de leden gevraagd.

 

Waar wordt getraind en gespeeld?

Onze vereniging maakt voor trainingen en thuiswedstrijden gebruik van de volgende sportaccomodaties:

 • Mondriaan-sportzaal, De Ruivert 3 te Oss
 • Sportpark De Rusheuvel, Rusheuvelstraat 1 te Oss
 • Sporthal Berghem, Osseweg 38a te Berghem
 • Sporthal Zuiderlicht,te Oss

De trainingen vinden hoofdzakelijk plaats op de dinsdagavonden. Enkele groepen trainen op donderdag en vrijdagavond.

 

Hoe kan ik lid worden?

Wil je graag een aantal trainingen meedoen om te kijken of handbal een leuke sport voor je is? Dat kan altijd. Heb je interesse om lid te worden of heb je behoefte aan meer informatie? Mail dan naar de contactpersoon.

Sponsoren